Thứ sáu, ngày 28 tháng 4 năm 2017
Tel: (84 - 4) 3747 1748 / 3747 1029 - Fax: (84 - 4) 3747 4913 - E-mail: dientubqd@gmail.com

Triển lãm ảnh về biển, đảo quê hương ở Lữ đoàn 962

go top