leftcenterrightdel
Chiến sĩ mới luyện tập động tác lê cao
leftcenterrightdel
Cán bộ kiểm tra đường ngắm bài 1 bắn súng Tiểu liên AK. 
leftcenterrightdel
Huấn luyện bơi cho các chiến sĩ mới 
leftcenterrightdel
Phút giải lao trên thao trường 
leftcenterrightdel

Các chiến đấu viên ở Tiểu đoàn đặc công luyện tập vượt sông. 

leftcenterrightdel
Huấn luyện chuyên ngành binh chủng tại Lữ đoàn Pháo binh  6
leftcenterrightdel
Huấn luyện kỹ thuật bơi, chèo xuồng và phương án sẵn sàng chiến đấu ở Lữ đoàn 962. 
leftcenterrightdel
Giờ học Vượt vật cản K91 của chiến sĩ mới. 

THẾ HIỂN