Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016” của Bộ Quốc phòng, Hội đồng Phối hợp PBGDPL Quân khu đã tích cực tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn biên giới, biển đảo phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) các tỉnh tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện các nội dung và đạt được kết quả bước đầu quan trọng.

leftcenterrightdel
Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng duy trì thường xuyên việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân các huyện ven biển 

Các địa phương nằm trong khu vực thực hiện Đề án kịp thời thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) ở tất cả các cấp (xã, huyện, tỉnh) với cơ cấu hợp lý, do đồng chí Phó Chủ tịch UBND làm trưởng ban; các cơ quan quân sự, tuyên giáo, tư pháp, thông tin truyền thông và các đoàn thể quần chúng làm ủy viên; ở cấp tỉnh do Bộ Chỉ huy BĐBP làm cơ quan thường trực, có tổ giúp việc cho ban chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo các cấp đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án tại địa phương mình, thành lập các tổ báo cáo viên, biên soạn tài liệu, giáo án, bài giảng và triển khai tập huấn các nội dung cho thành viên ban chỉ đạo, lực lượng giúp việc các cấp; tham mưu cho UBND tỉnh chọn các xã làm điểm về xây dựng mô hình công tác PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo cấp Trung ương và cấp tỉnh. 2 xã được chọn làm điểm cấp Trung ương là Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang và xã Trung Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng (ngoài ra mỗi tỉnh đều chọn 01 xã làm điểm).

Dưới sự chủ trì của UBND các cấp, cơ quan quân sự địa phương đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy BĐBP, Cảnh sát biển, Hải quân và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể địa phương trong việc xây dựng kế hoạch, ban hành văn bản, tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Đề án. Tổ chức điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng, nhu cầu công tác tuyên truyền PBGDL, trên cơ sở đó xây dựng nội dung, biên soạn tài liệu, giáo án, tổ chức tập huấn bồi dưỡng cho hàng ngàn lượt cán bộ tham gia. Đồng thời thành lập các tổ, đội tuyên truyền, câu lạc bộ, trung tâm tư vấn pháp luật; nâng cấp và duy trì hoạt động ngăn sách, tủ sách pháp luật ở cơ sở; bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, xây dựng các cụm pano, loa truyền thanh ở cụm tuyến dân cư; vận dụng linh hoạt nhiều hình thức tuyên truyền, PBGDPL phù hợp với nhận thức của nhân dân và mang lại hiệu quả, thiết thực. 

Đặc biệt, lực lượng vũ trang các tỉnh biên giới, hải đảo đã phối hợp với các lực lượng trên địa bàn và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể địa phương xây dựng 159 Câu lạc bộ tư vấn pháp luật (157 Câu lạc bộ tại các xã biên giới, đảo, 02 Câu lạc bộ của đơn vị LLVT địa phương trên địa bàn), mỗi Câu lạc bộ có từ 05 đến 10 người. Thành lập 105 tổ tuyên truyền, PBGDPL với 944 báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. Nhìn chung các Câu lạc bộ, trung tâm tư vấn pháp luật, tổ tuyên truyền, PBGDPL luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động có nền nếp, chất lượng, phát huy tốt vai trò tư vấn, giải đáp, tuyên truyền, PBGDPL pháp luật cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn.

Bằng nhiều hình thức và biện pháp tuyên truyền, PBGDPL phong phú như: Tuyên truyền miệng, chiếu phim phóng sự, thi tìm hiểu, phát tờ rơi, giao lưu văn hoá - văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức Tết quân - dân, thông qua các tổ công tác, thâm nhập tuyển quân… LLVT các tỉnh biên giới, hải đảo phối hợp với các lực lượng trên địa bàn và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể địa phương tiến hành 6.492 cuộc tuyên truyền cho 1.160.440 cán bộ, nhân dân, với nhiều nội dung có liên quan đến pháp luật của Nhà nước đã được ban hành.

Có thể khẳng định, việc thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016” của Bộ Quốc phòng đã được cấp uỷ, chỉ huy các cấp trong LLVT Quân khu và cấp ủy, chính quyền địa phương các tỉnh biên giới lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ; sự hưởng ứng tích cực của người dân. Các nội dung, nhiệm vụ của Đề án được triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện, trong đó tập trung vào hoạt động tuyên truyền, PBGDPL với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị và đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới và chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Do đó, đã động viên được sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, tạo môi trường hòa bình để phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Tiêu biểu là các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng…

TRẦN NHƯ PHƯƠNG