Thứ sáu, ngày 22 tháng 9 năm 2017
Tel: (84 - 24) 3747 1748 / 3747 1029 - Fax: (84 - 24) 3747 4913 - E-mail: dientubqd@gmail.com
Viết tiếp khúc quân hành
Viết tiếp khúc quân hành
6/26/2017 1:45:50 PM
Dân tộc Việt Nam đã trải qua nhiều cuộc kháng chiến chống xâm lược, bảo vệ đất nước. Qua những chặng đường cách mạng đầy cam go, thử thách ấy, Quân đội ta nói chung, LLVT Quân khu nói riêng đã xây đắp nên truyền thống hào hùng vẻ vang, trong đó có sự đóng góp của không ít gia đình gồm nhiều thế hệ truyền lửa cho nhau viết tiếp khúc quân hành.
Nâng chất lượng đào tạo hạ sĩ quan chỉ huy thông tin
3/23/2017 9:51:46 AM
Huấn luyện chiến sĩ mới còn đảm nhận đào tạo Nhân viên Báo vụ và Hạ sĩ quan Chỉ huy Thông tin cho các đơn vị, địa phương trong Quân khu. Trong đó, đối tượng được đào tạo Hạ sĩ quan Chỉ huy Thông tin là chiến sĩ mới nhập ngũ đã trải qua ba tháng huấn luyện tân binh.
Nâng cao "sức đề kháng" trước những quan điểm sai trái, phản động, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch ở đơn vị cơ sở
2/27/2017 5:04:10 PM
Trong những năm gần đây, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị triệt để lợi dụng sự phát triển của khoa học, công nghệ hiện đại, nhất là công nghệ thông tin để phát tán những quan điểm sai trái, phản động, thông tin xấu độc về các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội, những vụ việc xảy ra trong đời sống xã hội nói chung, hoạt động của Quân đội nói riêng lên không gian mạng, với liều lượng, tần suất ngày càng tăng.
Họp mặt truyền thống 70 năm cơ quan chính trị quân khu 8
Họp mặt truyền thống 70 năm cơ quan chính trị quân khu 8
11/24/2016 3:44:54 PM
Ngày 9-10, Ban Liên lạc Cơ quan Chính trị Quân khu 8 phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập (20-10-1946 – 20-10-2016)...
Cơ quan chính trị đã góp phần to lớn vào thắng lợi của LLVT Quân khu 9
Cơ quan chính trị đã góp phần to lớn vào thắng lợi của LLVT Quân khu 9
11/15/2016 8:54:53 AM
Ngay khi hình thành LLVT, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quan tâm đặc biệt đến công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) trong Quân đội. Người cho rằng sức mạnh của Quân đội bắt nguồn từ nhiều nhân tố, trong đó sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi...
57 đồng chí nhận chức danh sĩ quan chuyên môn kỹ thuật – nghiệp vụ ngạch chính năm 2015
8/17/2016 12:25:13 PM
Thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Hội đồng nâng ngạch chức danh Quân khu vừa trao giấy chứng nhận chức danh sĩ quan chuyên môn – kỹ thuật – nghiệp vụ ngạch chính năm 2015 cho 57 đồng chí thuộc các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu. Trong đó có 15 kỹ sư chính, 41 bác sĩ chính và 01dược sĩ chính...
837 học viên được đào tạo hạ sĩ quan chỉ huy bộ binh, binh chủng
6/26/2016 11:04:43 AM
Đây là số học viên thuộc các lớp đào tạo Hạ sĩ quan chỉ huy bộ binh, binh chủng - Khoá 30...
Nâng cao chất lượng đào tạo hạ sĩ quan chỉ huy thông tin, nhân viên báo vụ
Nâng cao chất lượng đào tạo hạ sĩ quan chỉ huy thông tin, nhân viên báo vụ
6/26/2016 11:04:42 AM
Bắt đầu từ năm 1991, Lữ đoàn Thông tin 29 được Đảng ủy - Bộ Tự lệnh Quân khu giao nhiệm vụ đào tạo đối tượng Hạ sỹ quan chỉ huy (HSQCH) Thông tin, nhân viên Báo vụ cho các cơ quan, đơn vị...
Quân khu Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho sĩ quan đối tượng 2, Khóa 1, năm 2016
3/30/2016 3:09:23 PM
Từ ngày 07 đến 11-3, Quân khu tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho sĩ quan đối tượng 2 khóa 1, năm 2016. Tham dự có 214 đồng chí thuộc 04 cơ quan Quân khu và các đơn vị trên địa bàn TP.Cần Thơ...
Tự vệ có mạnh thì cơ quan mới vững
Tự vệ có mạnh thì cơ quan mới vững
3/30/2016 3:09:23 PM
Đó là mục tiêu hướng đến của các cơ quan, doanh nghiệp ở TP. Cần Thơ, nhất là từ khi có Luật Dân quân tự vệ, thì các hoạt động của lực lượng này cơ bản ổn định, nền nếp hơn. Tuy từng nơi có quy định về chế độ, tiêu chuẩn khác nhau nhưng tựu trung đều bảo đảm cho lực lượng hoàn thành nhiệm vụ, góp phần không nhỏ vào việc giữ vững an ninh, an toàn trong cơ quan, tổ chức...

Viết tiếp khúc quân hành

Dân tộc Việt Nam đã trải qua nhiều cuộc kháng chiến chống xâm lược, bảo vệ đất nước. Qua những chặng đường cách mạng đầy cam go, thử thách ấy, Quân đội ta nói chung, LLVT Quân khu nói riêng đã xây đắp nên truyền thống hào hùng vẻ vang, trong đó có sự đóng góp của không ít gia đình gồm nhiều thế hệ truyền lửa cho nhau viết tiếp khúc quân hành.

go top