Chủ nhật, ngày 20 tháng 8 năm 2017
Tel: (84 - 4) 3747 1748 / 3747 1029 - Fax: (84 - 4) 3747 4913 - E-mail: dientubqd@gmail.com
Huấn luyện kỹ thuật bơi, chèo thuyền trong chiến đấu
Huấn luyện kỹ thuật bơi, chèo thuyền trong chiến đấu
6/4/2017 9:55:15 AM
Kỹ chiến thuật bơi, chèo xuồng trong chiến đấu là một trong những nội dung huấn luyện chuyên ngành của Lữ đoàn 962. Để bộ đội nắm chắc và thuần thục nội dung này, theo Thượng uý Lê Đình Tuấn, Đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 3, sau khi huấn luyện trên cạn về động tác bơi, chèo xuồng; cách sắp xếp vũ khí trang bị và kỹ thuật nguỵ trang trên xuồng, đơn vị mới tổ chức cho bộ đội thực hành trong ao, hầm. Khi đã cơ bản nhuần nhuyễn sẽ bơi ở những con rạch nhỏ, rồi từ từ ra sông lớn di chuyển theo đội hình.
Cục Kỹ thuật Sơ kết 5 năm thực hiện quyết định 92 2007 QĐ-BQP
Cục Kỹ thuật: Sơ kết 5 năm thực hiện quyết định 92/2007/QĐ-BQP
9/4/2012 6:18:02 PM
Cục Kỹ thuật Quân khu 9 vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 92/2007/QĐ-BQP ngày 2/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về “Cơ quan, đơn vị trọng yếu, cơ mật và tiêu chuẩn chính trị, nguyên tắc tuyển chọn, điều động người vào làm việc tại cơ quan, đơn vị trọng yếu, cơ mật trong Quân đội” cho 37 đồng chí là cán bộ chủ chốt thuộc cơ quan, đơn vị Cục Kỹ thuật...

Huấn luyện kỹ thuật bơi, chèo thuyền trong chiến đấu

Kỹ chiến thuật bơi, chèo xuồng trong chiến đấu là một trong những nội dung huấn luyện chuyên ngành của Lữ đoàn 962. Để bộ đội nắm chắc và thuần thục nội dung này, theo Thượng uý Lê Đình Tuấn, Đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 3, sau khi huấn luyện trên cạn về động tác bơi, chèo xuồng; cách sắp xếp vũ khí trang bị và kỹ thuật nguỵ trang trên xuồng, đơn vị mới tổ chức cho bộ đội thực hành trong ao, hầm. Khi đã cơ bản nhuần nhuyễn sẽ bơi ở những con rạch nhỏ, rồi từ từ ra sông lớn di chuyển theo đội hình.

go top